Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Velosolutions Schweiz GmbH (dále jen my nebo nás) je provozovatelem těchto webových stránek, které jsou dostupné na adrese www.velosolutions.com. Společnost Velosolutions Schweiz GmbH je zodpovědná za zpracování zde popsaných údajů a je poskytovatelem služeb a/nebo produktů nabízených a popsaných na těchto webových stránkách. V těchto zásadách ochrany osobních údajů (dálejen „zásady ochrany osobních údajů„) vysvětlujeme, jak shromažďujeme a jinak zpracováváme osobní údaje.

Pojem „osobní údaje“ nebo „údaje“ označuje všechny informace, které se týkají konkrétní nebo identifikovatelné osoby.

Pokud nám poskytujete osobní údaje dalších osob (například rodinných příslušníků, údajů kolegů z práce), ujistěte se, že tyto osoby jsou seznámeny s těmito zásadami ochrany osobních údajů, a sdílejte s námi jejich údaje pouze tehdy, pokud k tomu máte oprávnění a pokud jsou tyto osobní údaje správné.

Upozorňujeme, že konkrétní témata ochrany osobních údajů mohou upravovat jiné zásady ochrany osobních údajů nebo obecné podmínky, podmínky účasti a podobné dokumenty.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů („GDPR“)a švýcarským zákonem o ochraně osobních údajů („DPA„) v souvislosti s článkem 6 odst. 1 GDPR:

 1. Zpracování je zákonné pouze tehdy, pokud platí alespoň jedna z následujících podmínek:

(a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů;

(b) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy;

(c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;

(d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;

(e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci;

(f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany, s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

První pododstavec písm. f) se nevztahuje na zpracování prováděné orgány veřejné moci při plnění jejich úkolů.

Použití těchto zákonů však závisí na konkrétním případu.

Použité termíny nejsou genderově specifické.

1. Shromažďování a zpracování osobních údajů

Zpracováváme především osobní údaje, které získáváme od našich zákazníků a dalších obchodních partnerů v rámci obchodního vztahu s nimi a dalšími osobami, které se na něm podílejí, nebo které získáváme od jejich uživatelů při provozu našich webových stránek, aplikací a dalších aplikací. V povoleném rozsahu shromažďujeme určité údaje také z veřejně přístupných zdrojů (například z registrů vymáhání pohledávek, katastrů nemovitostí, obchodních rejstříků, tisku a internetu) nebo získáváme tyto údaje od orgánů veřejné moci a jiných třetích stran (například úvěrových agentur nebo poskytovatelů adres).

Kromě údajů, které nám o vás poskytnete přímo, patří mezi kategorie osobních údajů, které o vás získáváme od třetích stran, zejména informace z veřejných rejstříků, informace, které se dozvídáme v souvislosti s úředními a soudními řízeními, informace související s vašimi profesními funkcemi a činnostmi (například abychom mohli s vaší pomocí uzavírat a zpracovávat transakce s vaším zaměstnavatelem), informace o vás v korespondenci a na schůzkách s třetími stranami, úvěrové zprávy (v rozsahu, v jakém s vámi zpracováváme transakce osobně), informace, které nám o vás poskytují osoby vám blízké (rodina, poradci, právní zástupci atd.), abychom s vámi mohli uzavírat smlouvy, uzavírat nebo zpracovávat dohody s vámi nebo za vaší účasti (například reference), vaše adresa pro doručování, plné moci, informace o dodržování zákonných požadavků, jako je boj proti praní špinavých peněz a omezení vývozu, informace od bank, pojišťoven, (například provedené platby, uskutečněné nákupy), osobní údaje z médií a internetu (pokud je to v konkrétním případě vhodné, například v rámci žádosti, recenze tisku, marketingu/prodejů atd.) ), vaše adresy a případně zájmy a další sociodemografické údaje (pro účely marketingu), údaje související s používáním webových stránek (například IP adresa, MAC adresa chytrého telefonu nebo počítače, informace o vašem zařízení a nastavení, soubory cookie, datum a čas návštěvy, zobrazené stránky a obsah, použité funkce, odkazující webové stránky, informace o poloze).

2. Účel zpracování údajů a právní důvody

Osobní údaje, které shromažďujeme, používáme především k uzavírání a plnění smluv s našimi zákazníky a obchodními partnery, tedy zejména v souvislosti s následující činností:

 • plánování a poradenství v oblasti pumptracků
 • budování pumptracků v znevýhodněných komunitách.
 • Pořádání Mistrovství

V rámci této činnosti shromažďujeme osobní údaje pro transakce s našimi zákazníky a nákup produktů a služeb od našich dodavatelů a subdodavatelů, jakož i pro plnění našich zákonných povinností doma i v zahraničí. Pokud pro takového zákazníka nebo obchodního partnera pracujete, mohou se vaše osobní údaje samozřejmě týkat i této činnosti.

Vaše údaje a údaje dalších osob zpracováváme v povoleném rozsahu a podle našeho uvážení také pro následující účely, na kterých máme (a někdy také třetí strany) oprávněný zájem:

 • Nabízení a další rozvoj našich produktů, služeb a webových stránek, aplikací a dalších platforem, na kterých jsme přítomni;
 • Komunikace s třetími stranami a zpracování jejich dotazů (například žádosti o zaměstnání, dotazy médií);
 • Testování a optimalizace postupů pro analýzu potřeb přímého oslovení zákazníků, jakož i shromažďování osobních údajů z veřejně dostupných zdrojů za účelem získání zákazníků;
 • Reklama a marketing (včetně organizace akcí), pokud jste nevznesli námitku proti používání vašich údajů (pokud vám jako našemu stávajícímu zákazníkovi zasíláme reklamu, můžete kdykoli vznést námitku; poté vás zařadíme na seznam blokovaných osob, které nebudou dostávat další reklamní zásilky);
 • Průzkum trhu a veřejného mínění, monitoring médií;
 • Uplatňování právních nároků a obhajoba v souvislosti se soudními spory a úředními řízeními;
 • Prevence a vyšetřování trestných činů a jiných pochybení (například provádění interních vyšetřování, analýza dat pro boj proti podvodům);
 • Zajištění správného chodu našeho provozu, zejména IT, našich webových stránek, aplikací a dalších platforem;
 • Videodohled za účelem zachování vlastnických práv a dalších opatření pro zabezpečení IT, budov a objektů a ochranu našich zaměstnanců a dalších osob a majetku, který nám patří nebo je nám svěřen (např. kontrola přístupu, seznamy návštěvníků, síťové a poštovní skenery, záznamy telefonních hovorů);
 • Nákup a prodej obchodních jednotek, společností nebo částí společností a další transakce podle práva obchodních společností a s tím související předávání osobních údajů, jakož i opatření pro řízení podniku a v rozsahu nezbytném pro splnění zákonných a regulačních povinností a našich interních předpisů.

3. Soubory cookie / sledování a další techniky týkající se používání našich webových stránek

Na našich webových stránkách a v aplikacích obvykle používámesoubory cookie a podobné techniky, které umožňují identifikovat váš prohlížeč nebo zařízení. Soubor cookie je malý textový soubor, který je odeslán do vašeho počítače a automaticky uložen webovým prohlížečem ve vašem počítači nebo mobilním zařízení, když navštívíte naše webové stránky nebo si nainstalujete naši aplikaci. Pokud znovu navštívíte naše webové stránky nebo použijete naši aplikaci, můžeme vás rozpoznat, i když neznáme vaši totožnost. Kromě souborů cookie, které se používají pouze během relace a po návštěvě webové stránky se vymažou („soubory cookie relace„), můžeme používat soubory cookie k ukládání uživatelských konfigurací a dalších informací po určitou dobu (například dva roky) („trvalé soubory cookie„). Bez ohledu na výše uvedené můžete nastavení svého prohlížeče nakonfigurovat tak, aby soubory cookie odmítal, ukládal je pouze pro jednu relaci nebo je předčasně mazal. Většina prohlížečů je přednastavena na přijímání souborů cookie. Trvalé soubory cookie používáme k ukládání uživatelské konfigurace (například jazyk, automatické přihlášení), k pochopení toho, jak používáte naše služby a obsah, a k zobrazování nabídek a reklam na míru (což se může dít i na webových stránkách jiných společností; pokud nám bude vaše identita známa, tyto společnosti se od nás vaši identitu nedozvědí; budou pouze vědět, že stejný uživatel navštěvuje jejich webové stránky, který již dříve navštívil určitou webovou stránku). Některé soubory cookie vám zasíláme my, jiné obchodní partneři, se kterými spolupracujeme. Pokud soubory cookie zablokujete, některé funkce (například jazykové nastavení, nákupní košík a objednávkové procesy) vám nemusí být k dispozici.

Podle platných zákonů můžeme do našich newsletterů a dalších marketingových e-mailů zahrnout viditelné i neviditelné obrazové soubory. Pokud jsou tyto obrazové soubory načteny z našich serverů, můžeme zjistit, zda a kdy jste e-mail otevřeli, abychom mohli měřit a lépe pochopit, jak naše nabídky používáte, a přizpůsobit je. Tuto funkci můžete zakázat ve svém e-mailovém programu, což je obvykle výchozí nastavení.

Používáním našich webových stránek, aplikací a souhlasem se zasíláním newsletterů a dalších marketingových e-mailů souhlasíte s používáním těchto technik. Pokud máte námitky, musíte odpovídajícím způsobem nakonfigurovat prohlížeč nebo e-mailový program nebo aplikaci odinstalovat, pokud příslušné nastavení není k dispozici.

Na našich webových stránkách můžeme používat službu Google Analytics nebo podobné služby. Jedná se o služby poskytované třetími stranami, které mohou sídlit v jakékoli zemi na světě (v případě služby Google Analytics Google Ireland Ltd. (se sídlem v Irsku) se společnost Google Ireland spoléhá na společnost Google LLC (se sídlem ve Spojených státech amerických) jako na svého dílčího zpracovatele (obě „Google„, www.google.com) a které nám umožňují měřit a vyhodnocovat používání našich webových stránek (na anonymním základě). K tomuto účelu se používají trvalé soubory cookie, které nastavuje poskytovatel služeb. Službu jsme nakonfigurovali tak, že IP adresy návštěvníků jsou před předáním do Spojených států zkráceny společností Google v Evropě a nelze je pak zpětně vysledovat. Vypnuli jsme možnost „Sdílení dat“ a možnost „Signály“. Ačkoli můžeme předpokládat, že informace, které sdílíme se společností Google, nejsou pro společnost Google osobními údaji, může se stát, že společnost Google bude schopna na základě shromážděných údajů zjistit totožnost návštěvníků, vytvořit osobní profily a propojit tyto údaje s účty Google těchto osob pro své účely. Pokud jste se u poskytovatele služeb zaregistrovali, zná vaši totožnost i poskytovatel služeb. V takovém případě bude poskytovatel služeb zpracovávat vaše údaje podle svých předpisů o ochraně osobních údajů. Poskytovatel služeb nám poskytuje pouze údaje o používání příslušných webových stránek (nikoli však vaše osobní údaje).

Kromě toho na našich webových stránkách používáme pluginy sociálních sítí, jako je Facebook, YouTube, TikTok nebo Instagram. To je pro vás viditelné (obvykle na základě příslušných symbolů). Tyto prvky jsme ve výchozím nastavení nakonfigurovali jako zakázané. Pokud je aktivujete (kliknutím na ně), mohou provozovatelé příslušných sociálních sítí zaznamenat, že jste na našich webových stránkách a kde přesně se na našich webových stránkách nacházíte, a mohou tyto informace použít pro své účely. Za toto zpracování vašich údajů je odpovědný příslušný provozovatel a probíhá v souladu s jeho předpisy o ochraně osobních údajů. Od příslušného provozovatele o vás nedostáváme žádné informace.

4. Předávání údajů třetím stranám

V souvislosti s naší obchodní činností a v souladu s účely zpracování údajů uvedenými v oddíle 2 můžeme předávat údaje třetím stranám, pokud je takové předání povoleno a pokud to považujeme za vhodné, aby zpracovávaly údaje pro nás nebo případně pro své účely. Může se jednat zejména o tyto kategorie příjemců:

 • naši poskytovatelé služeb (jako jsou například banky nebo pojišťovny), včetně zpracovatelů (jako jsou poskytovatelé IT);
 • prodejci, dodavatelé, subdodavatelé a další obchodní partneři;
 • klienty;
 • domácí a zahraniční orgány nebo soudy;
 • média;
 • veřejnosti, včetně uživatelů našich webových stránek a sociálních médií;
 • konkurenty, oborovými organizacemi, sdruženími, organizacemi a dalšími subjekty;
 • nabyvatelům nebo zájemcům o akvizici obchodních jednotek;
 • další strany v potenciálních nebo probíhajících soudních řízeních;

společně„Příjemci„.

Pokud předáváme údaje třetím stranám, dodržujeme příslušné právní požadavky a zejména uzavíráme s příslušnými příjemci smlouvy o zpracování údajů nebo podobné dohody o ochraně vašich údajů.

Dalším používáním našich webových stránek a/nebo souhlasem s těmito zásadami ochrany osobních údajů souhlasíte s použitím vašich údajů pro reklamní kampaně/soutěže/propagační účely třetích stran. Pokud nesouhlasíte s použitím svých údajů pro reklamní účely, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu. info@velosolutions.com nebo upravit nastavení svého prohlížeče.

5. Předávání údajů do zahraničí

Údaje můžeme sdílet s osobami, úřady, organizacemi, společnostmi nebo jinými subjekty v zahraničí. Osobní údaje můžeme předávat zejména do všech zemí, ve kterých naši poskytovatelé služeb zpracovávají osobní údaje.

Pokud se Příjemce nachází v zemi bez odpovídající zákonné ochrany údajů, požadujeme, aby Příjemce smluvně dodržoval platnou ochranu údajů (pro tento účel používáme revidované standardní smluvní doložky Evropské komise, které jsou k dispozici zde: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?), pokud se na Příjemce již nevztahuje zákonem uznaný soubor pravidel pro zajištění ochrany údajů a my se nemůžeme odvolat na ustanovení o výjimce. Výjimka se může uplatnit zejména v případě soudního řízení v zahraničí, ale také v případech převažujícího veřejného zájmu nebo v případě, že plnění smlouvy vyžaduje takové zpřístupnění, pokud jste s ním souhlasili, nebo pokud se jedná o vámi obecně zpřístupněné údaje, proti jejichž zpracování jste nevznesli námitku.

Údaje mohou poskytovat, zaznamenávat, používat a zpracovávat také naši partneři v následujících zemích:

 • Argentina
 • Austrálie
 • Rakousko
 • Belgie
 • Bulharsko
 • Kanada
 • Čína
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Estonsko
 • Finsko
 • Francie
 • Německo
 • Řecko
 • Itálie
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Nizozemsko
 • Nový Zéland
 • Norsko
 • Portugalsko
 • Saúdská Arábie
 • Španělsko
 • Švédsko
 • Jihoafrická republika
 • Turecko
 • Velká Británie
 • Spojené arabské emiráty
 • Spojené státy americké

6. Doba uchovávání osobních údajů

Vaše údaje zpracováváme a uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytné pro plnění našich smluvních a zákonných povinností nebo pro jiné účely sledované zpracováním, tj. například po dobu trvání celého obchodního vztahu (od zahájení, zpracování až po ukončení smlouvy) a nad rámec zákonných povinností uchovávání a dokumentace. V této souvislosti můžeme osobní údaje uchovávat po dobu, po kterou mohou být vůči naší společnosti uplatňovány nároky, a v rozsahu, v jakém to od nás jinak vyžadují právní předpisy nebo oprávněné obchodní zájmy (například pro účely dokazování a dokumentace). Jakmile vaše údaje již nebudou pro výše uvedené účely potřebné, budou zásadně a v maximální možné míře vymazány nebo anonymizovány. Pro provozní údaje (např. systémové záznamy a protokoly) platí zpravidla kratší doby uchovávání, a to dvanáct měsíců nebo méně.

7. Zabezpečení dat

Přijímáme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom vaše údaje ochránili před neoprávněným přístupem a zneužitím.

Patří mezi ně následující opatření: vydávání směrnic, školení, řešení bezpečnosti IT a sítí, kontrola a omezení přístupu, šifrování datových nosičů a přenosů, pseudonymizace, pravidelné kontroly.

Ochranu osobních údajů zohledňujeme již při návrhu nebo výběru hardwaru, softwaru nebo procesů pomocí vhodných technických a organizačních opatření. Kromě toho zajišťujeme výchozí nastavení šetrná k ochraně dat.

8. Povinnost poskytnout osobní údaje

V průběhu našeho obchodního vztahu nám musíte poskytnout ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro zahájení a plnění obchodního vztahu a plnění souvisejících smluvních povinností (obecně nemáte zákonnou povinnost nám údaje poskytovat). Bez těchto údajů s vámi (nebo se subjektem či osobou, kterou zastupujete) zpravidla nebudeme moci uzavřít nebo plnit smlouvu. Naše webové stránky také nelze používat, pokud nejsou zveřejněny určité informace o zabezpečení provozu (například IP adresa).

9. Profilování a automatizované individuální rozhodování

Vaše údaje můžeme částečně zpracovávat automaticky za účelem vyhodnocení určitých osobních aspektů (profilování). Profilování nám umožňuje zejména přesněji vás informovat a radit vám ohledně produktů, které by pro vás mohly být relevantní. Za tímto účelem můžeme používat vyhodnocovací nástroje, které nám umožňují komunikovat s vámi a inzerovat vám podle potřeby, včetně průzkumu trhu a veřejného mínění.

Při navazování a realizaci obchodního vztahu zpravidla nepoužíváme žádné plně automatizované individuální rozhodování (např. podle čl. 21 DPA, resp. 22 GDPR). Pokud takové postupy v určitých případech použijeme, budeme vás o tom zvlášť informovat a poučíme vás o vašich příslušných právech, pokud to vyžaduje zákon.

10. Vaše práva

V návaznosti na platné právní předpisy a v rozsahu, v jakém jsou stanoveny (jako v případě, kdy se použije GDPR), máte následující práva:

 • právo vyžádat si od nás informace o tom, zda a jaké údaje o vás zpracováváme;
 • právo na opravu údajů, pokud jsou nepřesné;
 • právo požádat o vymazání údajů;
 • právo požadovat, abychom poskytli určité osobní údaje v běžně používaném elektronickém formátu nebo je předali jinému správci;
 • právo odvolat souhlas, pokud je naše zpracování založeno na vašem souhlasu;
 • právo získat na požádání další informace nezbytné pro výkon těchto práv;
 • právo vyjádřit svůj názor v případě automatizovaného individuálního rozhodování (§ 9) a požádat o přezkoumání rozhodnutí fyzickou osobou.

Upozorňujeme však, že si vyhrazujeme právo uplatnit omezení stanovená zákonem z naší strany, například pokud jsme povinni uchovávat nebo zpracovávat určité údaje, máme na tom naléhavý zájem (v rozsahu, v jakém jsme oprávněni se na něj spoléhat) nebo pokud je potřebujeme pro uplatnění nároků. Pokud vám vzniknou náklady, budeme vás o tom předem informovat. O možnosti odvolání souhlasu jsme vás již informovali v části 2. Upozorňujeme, že uplatnění těchto práv může být v rozporu se smluvními ujednáními a může mít důsledky, jako je předčasné ukončení smlouvy nebo náklady. Pokud to není uvedeno ve smlouvě, budeme vás o tom předem informovat.

Uplatnění těchto práv obvykle vyžaduje, abyste prokázali svou totožnost (například pomocí kopie občanského průkazu, pokud vaše totožnost není jasná nebo ji nelze ověřit jinak). Chcete-li uplatnit svá práva, můžete nás kontaktovat na adrese info@velosolutions.com.

Každý subjekt údajů má rovněž právo uplatnit své nároky u soudu nebo podat stížnost u příslušného orgánu pro ochranu údajů. Příslušným orgánem pro ochranu údajů ve Švýcarsku je Spolkový komisař pro ochranu údajů a informací (http://www.edoeb.admin.ch).

11. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Platí aktuální verze zveřejněná na našich webových stránkách. Pokud jsou tyto zásady ochrany osobních údajů součástí smlouvy s vámi, budeme vás v případě změny informovat e-mailem nebo jiným vhodným způsobem.

12. Kontakt

Velosolutions Schweiz GmbH, Via Stenna 4, 7017 Flims Dorf

info@velosolutions.com

www.velosolutions.com

13. Úprava těchto zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit nebo upravit. Poslední aktualizace proběhla 1. září 2023.

Flims Dorf, 01. září 2023