KAPACITA PRACOVNÍCH MÍST VE VELOSOLUTIONS

Chcete se připojit k Velosolutions rodině?

Pokud byste se rádi připojili k našemu týmu, ale nevidíte volné místo, které by odpovídalo vašemu vzdělání a odborným znalostem, i tak vás rádi uslyšíme! Dejte nám prosím vědět, kde se ve Velosolutions vidíte a jak byste chtěli přispět našemu týmu.

Ceníme si více potenciálu než zkušeností. Očekáváme, že budete čestní, chytří a odvážní. Zpětnou vazbu vnímáte jako příležitost k růstu. Rádi se učíte a toužíte uspět. Daří se vám v jednotné hierarchii, kde jste vybízeni k samostatnosti a uplatňujete vlastní iniciativu.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.